Kontakt

Globální top kvalita

Podporujeme inovace aplikovaným inženýrstvím

Každý člen rodiny L&L je inženýrem z přesvědčení a přispívá ke kolektivnímu úspěchu vynikajících predátorů svého oboru. Neustále se snažíme hledat inovativní řešení díky uplatňování našich dlouholetých zkušeností, souhrnu našich jedinečných schopností, poptávky na trhu a potřeb zákazníků. 

Usilujeme se o to, abychom splnili očekávání zákazníků, a neklademe proto hranice ani našemu myšlení ani našim schopnostem nebo dosaženým úspěchům. Díky tomu jsme globálně aktivní s nejlepšími zaměstnanci a nejnovější technologií. 

4 nejmodernější zařízení na výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj

4 nejmodernější zařízení na výzkum a vývoj

8 CAE softwarových programů uplatňovaných globálně

Počítačem podporované inženýrství

8 CAE softwarových programů uplatňovaných globálně

3 softwarové konstrukční nástroje používané globálně

Počítačem podporované konstruování

3 softwarové konstrukční nástroje používané globálně

3D tisk a rychlá konstrukce prototypů

Konstrukce prototypů, rozsáhlé testování a validace

3D tisk a rychlá konstrukce prototypů

9 zemí světa poskytujících výrobní inženýrskou podporu

Výrobní a aplikované inženýrství

9 zemí světa poskytujících výrobní inženýrskou podporu

Naše schopnosti

Chemie a syntéza polymerů

Díky silné chemické základně je náš globální vědecký tým schopen rychle sestavovat speciální receptury na míru. Naše laboratoře jsou skvěle vybaveny na testování materiálů a neustále obnovovány, abychom dokázali uspokojit potřeby našich zákazníků.  

Výrobní a aplikované inženýrství

Modely vyvinuté našimi zkušenými konstrukčními týmy pomocí CAD/CAE prokazují vysokou předvídavost. Dokážeme si se zákazníky rychle vyměnit CAE údaje tím, že naše konstrukční návrhy integrujeme do návrhů jejich konstrukcí. 

 

Projekční management

Jsme organizací orientující se potřebami zákazníků se strategicky umístěnými regionálními týmy schopnými poskytovat služby požadované v dané lokalitě. Naši specialisté jsou aktivní po celém světě – zprostředkovávajíc své vědomosti a specializovanou technologii pro splnění nejrůznějších požadavků všech trhů, na kterých působíme. 

 

Prototypování

Naše technicky skvěle vybavená pracoviště na výrobu prototypů dokážou rychle posoudit nové koncepty. Všechna zařízení umožňují validaci řešení pomocí standardních průmyslových testovacích metod.