Záleží nám na vás

Program naší společenské odpovědnosti

Ve společnosti L&L Products pracujeme všichni na dosažení společného cíle: „Chceme vytvořit atraktivní místo pro všechny, jejichž prioritou je kvalita práce, výrobků a vzájemných vztahů.“ Hodnoty naší společnosti nás navíc vedou k tomu, abychom se podstatně více starali o naše okolí: naši planetu, zaměstnance, obchodní partnery a společenství, ve kterých působíme.   

Přesněji řečeno, spíše než o prosté sestavování pravidel se ve společnosti L&L usilujeme o vytvoření pozitivní a proaktivní kultury udržitelnosti. Ve všech oblastech našich aktivit a v souvislosti s našimi společnými cíli proto vycházíme vstříc nápadům našich zaměstnanců pomáhajícím utvářet a uskutečňovat naše úsilí. Společnost L&L již poskytuje optimální podporu nejrůznějším projektům jak finančně, tak dalšími způsoby. 

Úspěch tohoto přístupu se odráží v osobní angažovanosti našich zaměstnanců. 

Záleží nám. na naší planetě. 

Jsme si vědomi vlivu, kterým naše činnost působí na životní prostředí. Z toho důvodu se na všech úrovních usilujeme o snížení ekologické stopy a v naší organizaci podporujeme každého při uplatňování těchto principů v praxi.

Zásady ekologického jednání  

Vedle úspory energie a vody se soustředíme na celkový zásobovací řetězec ve snaze snížit dopad našeho působení na životní prostředí. Našim cílem je zlepšovat řešení, aby méně zatěžovala stávající zdroje. Počínajíc konstrukcí výrobků nebo balení a končíc upevňovacími oky pro přepravu výrobků perspektivně zohledňujeme každý aspekt našich pracovních postupů z hlediska udržitelnosti. 
  
Ve společnosti L&L podporujeme také další aktivity, ke kterým nás inspirovali naši zaměstnanci. Tak například kolegové v indické Puně založili v místním závodě zahradu se zeleninovými záhony. Ve většině regionů podporuje společnost L&L své zaměstnance v jejich snaze redukovat dopravní přetížení a emise používáním ekologicky nezávadných a levných druhů dopravy jako je kyvadlová přeprava, sdílení vozidel nebo veřejná doprava. 

Klíčové cíle:  

  • Nulové ekologické dopady 
  • Nulový odpad  

Záleží nám. na našich zaměstnancích. 

Společnost L&L pevně věří ve spravedlivé jednání všech lidí. A navíc jsme přesvědčeni o tom, že nám férové jednání, kulturní diverzita a rovné příležitosti pomohou se společně vyvíjet. 

Firemní politika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Zásady boje proti odvetným opatřením

Etický kodex zaměstnanců

Odpovědně se staráme o dobro všech osob působících ve společnosti L&L, a proto jsme zavedli dohodu o ochraně zdraví a bezpečnosti, abychom každého zaměstnance motivovali k uplatňování bezpečného a zdravého chování. V různých zemích také sponzorujeme školení pro osoby pověřené otázkami bezpečnosti.  
 
V Kodexu etického chování zaměstnanců a souvisejících zásadách jsme definovali firemní pokyny vzájemné bezúhonné spolupráce. Dodržujeme přísná antirepresivní pravidla a naše zaměstnance podporujeme v tom, aby přednesli své případné dotazy nebo doložili vzniklé situace. Klíčový personál je trénován v řešení nejrůznějších situací, ke kterým může docházet, jako jsou střety zájmů, přijímání dárků a pohoštění či zacházení se zaměstnanci a obchodními partnery férovým způsobem bez jakékoliv diskriminace. 

 
Klíčový cíl:  

  • Nulové úrazy na pracovišti  

Záleží nám. Na našich obchodních partnerech. 

Velmi si ceníme našich obchodních partnerů a jsme přesvědčeni o tom, že při dodávání vysoce kvalitních řešení našim zákazníkům plníme všichni důležitou roli. Z toho důvodu si také vybíráme partnery s etickými standardy odpovídajícími těm našim. 

Klíčové odkazy:  

Společnost L&L spolupracuje s partnery, kteří nabízejí inovativní produkty a úspěšně kooperují při vývoji výrobků orientovaných do budoucna. Věříme, že vedle férových nákupních podmínek tvoří vzájemný respekt mezi partnery základ kvalitních partnerských vztahů, uznává jejich duševní vlastnictví a spolupracuje na jejich nepřetržitém zlepšování. 
  
S plným přesvědčením se zasazujeme o prosazování lidských práv, mezinárodně uznávaných pracovních standardů a ochranu životního prostředí v rámci oblastí naší působnosti a při výběru dodavatelů usilujeme o ty, kteří s námi sdílí stejné hodnoty. Naše požadavky na udržitelnost jsou detailně uvedeny v našem Dodavatelském kodexu chování. Klíčové dodavatele žádáme o provedení sebehodnocení vlastní výkonnosti v souvislosti se společenskou odpovědností. 

 
 

Záleží nám. Na společenství lidí a na světě. 

Usilujeme o to, abychom ze společenství našich zaměstnanců a lokalit, ve kterých působíme, vytvářeli neustále lepší prostředí. 

Po dlouhá léta již podporujeme školy a další vzdělávací instituce ve snaze podpořit mladou generaci a poskytovat příležitosti dětem a mladistvým, ať již v rámci jejich studia, nebo také dalšími programy. Podporujeme také dobrovolnické projekty, ve kterých celá řada našich zaměstnanců pomáhá například opravovat školní nábytek, zajišťovat vybavení knihoven, malovat školní třídy nebo opravovat venkovní volnočasové prostory. 
  
Dvě zahájené kampaně, revitalizace domácností v Detroitu a čištění silnic v Indii, jsou zaměřeny na zkrášlení našich společenství. Velmi oceňujeme to, když se naši zaměstnanci podílí vlastními nápady, a rádi je v tom podporujeme.  
 
Klíčové projekty: 

  • Společnost L&L v Indii přispívá nevládní organizaci Goonj při posilování uvědomění týkajícího se zdraví a hygieny žen - především poskytováním sanitárních prostředků ženám žijícím v malých indických vesnicích. 
  • Čisté silnice v Indii  
  • Revitalizační projekty domácností v Detroitu  
  • Revitalizace školních zařízení v Turecku 
  • Revitalizace školních zařízení a výstavba knihovny v Číně 
  • Charitativní běh pro nevládní organizaci Akce proti hladu ve Francii  

Další detaily najdete zde Komunikace našeho pokroku.

Ocenění

Společnost L&L Products získala v roce 2021 od ecovadis zlatou medaili jako uznání svého trvalého závazku k udržitelnosti. To řadí produkty L&L mezi 5 % společností ve svém oboru. Díky nasazení našich zaměstnanců a managementu jsme zvýšili naše skóre ve všech hodnocených kategoriích: Životní prostředí, Lidská práva a práce, Etika a Udržitelný nákup.

Společnost L&L Products získala v roce 2021 od ecovadis zlatou medaili jako uznání svého trvalého závazku k udržitelnosti. To řadí produkty L&L mezi 5 % společností ve svém oboru. Díky nasazení našich zaměstnanců a managementu jsme zvýšili naše skóre ve všech hodnocených kategoriích: Životní prostředí, Lidská práva a práce, Etika a Udržitelný nákup.

Jsme součástí většího celku

Naše úsilí v oblasti sociální odpovědnosti - ve vztahu k našim zaměstnancům i obchodním partnerům - přispívá hlavnímu účelu: vytvářet z naší planety lepší místo pro život každého z nás. V roce 2018 jsme se připojili ke Globálnímu paktu Organizace spojených národů s celosvětově nejrozsáhlejší iniciativou pro zachování udržitelnosti, s jejímiž 10 principy podnikání se ztotožňuje více než 10 000 firem. Každý rok zveřejňujeme naše Sdělení o pokroku, abychom transparentně ukázali oblasti, v nichž jsme se zlepšili.

Naše úsilí v oblasti sociální odpovědnosti - ve vztahu k našim zaměstnancům i obchodním partnerům - přispívá hlavnímu účelu: vytvářet z naší planety lepší místo pro život každého z nás. V roce 2018 jsme se připojili ke Globálnímu paktu Organizace spojených národů s celosvětově nejrozsáhlejší iniciativou pro zachování udržitelnosti, s jejímiž 10 principy podnikání se ztotožňuje více než 10 000 firem. Každý rok zveřejňujeme naše Sdělení o pokroku, abychom transparentně ukázali oblasti, v nichž jsme se zlepšili.

Zde ke stažení Komunikace našeho pokroku

2018 COP

2019 COP

2020 COP

Máte na nás dotaz?

Náš skvělý tým je Vám k dispozici a ochotně Vás kontaktuje. Jednoduše uveďte Vaše kontaktní údaje a pošlete nám krátkou zprávu. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

* Toto pole je nutno vyplnit