Kontakt
Dávání zpět

L&L Foundations

Dávání zpět

Jako hrdý podporovatel komunit, ve kterých sídlíme, poskytuje nadace L&L Foundations již mnoho let finanční podporu vzdělávání formou stipendií a grantů.

Podejte si přihlášku nyní

Podporujeme naše společenství

Nadace L&L coby věrný podporovatel lokalit, ve kterých pracovně působíme, již dlouhá léta finančně podporuje vzdělávání formou příspěvků a stipendií. 

Všechno začalo nadací L&L Educational Foundation v roce 1987. Robert M. Ligon a W. Eugene Lane, zakládající členové společnosti L&L Products, vytvořili charitativní nadaci na pomoc rodinným členům zaměstnanců společnosti L&L za účelem převzetí nákladů na vzdělávání dospělých. 

V roce 2018 byla dětmi a vnuky pana Ligona a pana Lana založena nadace L&L Products Foundation na podporu rodinných členů zaměstnanců společnosti L&L mimo území USA. 

Cílem nadace je poskytovat roční stipendium co nejvíce vhodným uchazečům. Tento program pomáhá při krytí nákladů na docházku do škol, univerzit, obchodních a technických škol, odborných škol nebo podobných vzdělávacích institucí pro přípravu nebo zkvalitnění jejich kariéry. 

Tam, kde je to možné, nadace také podporuje programy v oblasti vědy, techniky, inženýrství, matematiky a další vzdělávací nástroje v místních školách prostřednictvím grantových programů.