S námi jsou vozidla lehčí, pevnější, tišší a bezpečnější

Akustická těsnění

Naši zákazníci jasně formulovali význam diferencovaných akustických řešení pro mobilitu následující generace. Zákazníci očekávají téměř bezhlučnou kabinu vozidla, která jim poskytne prostor pro efektivní komunikaci a funkční infotainment.  

Týmy společnosti L&L, které se zabývají simulací reálných podmínek, vám pomůžou navrhnout akustická těsnění díky technologii zamezující pronikání venkovního hluku do interiéru vozidla. Spolehlivá těsnění dutin v klíčových prostorách vozidla vedou k celkovému zlepšení akustického výkonu a tiššímu, mnohem příjemnějšímu prostředí uvnitř kabiny.  

Naše úspěšně zavedené portfolio akustických těsnění je koncipováno tak, aby vytvářelo různé úrovně objemového rozšiřování a hustoty, a která mají buď otevřenou, nebo uzavřenou buněčnou strukturu pro uspokojení jak velkých, tak menších výzev. 

Tyto díly se mohou vyrábět vstřikováním, při kterém vznikají trojrozměrné tvary, vytlačováním profilů nebo vysekáváním. Naše technologie umožňuje realizovat špičková inženýrská řešení o lehké hmotnosti, která utěsní velmi komplexní dutiny.   

Výrobky společnosti L&L zaměřené na kvalitní akustiku se běžně instalují v karosárně před úpravou povrchů kataforézou. Jakmile těleso projde kataforézou, tepelně aktivovaná těsnění se během sušícího cyklu rozšiřují a kompletně, spolehlivě a dlouhodobě utěsňují všechny dutiny. Typická uplatnění našich výrobků zahrnují přední blatníky, sloupky, střešní kolejnice a prahy. 

Tyto výrobky dále nabízí vynikající schopnost zamezovat chvění. Použitím těsnících výrobků pro střešní oblouky a dveřní trámy dochází ke značnému snížení vibrací vnějšího tělesa karosérie a hluku, což se podstatně projeví ve větším pohodlí pasažérů. 

Acoustic Sealing
Acoustic Sealing

Klíčové vlastnosti výrobků: 

 • zlepšení akustického výkonu vozidla 
 • kompletní těsnění dutin 
 • schopnost zamezovat chvění 
 • technická konstrukce 
 • nízká hmotnost 

Ekologické těsnění

Efektivní těsnění vytváří hodnotu nejen tím, že lépe chrání automobil vůči pronikání vody do interiéru, což prodlouží jeho životnost, ale kabinu vozidla chrání také před vnikem pylu a zápachů. 

Naše pěnová těsnění jsou konstruována tak, aby zcela vyplnila a utěsnila dutiny karosérie a chránila pasažéry a prostor kufru před pronikáním vody, vzduchu, prachu a výparů. 

Složení našich pěnových těsnících výrobků prokazuje vynikající lepící vlastnosti u nejrůznějších materiálů, nacházejících se v karosérii vozidla, jako je ocel, hliník, magnézium, včetně dílů, které jsou například znečištěny olejem. 

Typickými místy na jejich použití jsou sloupky, střešní kolejnice, prahy a palivové výplně. Výrobky se do karosérie běžně instalují již před úpravou povrchů kataforézou. Po ošetření kataforézou se tepelně aktivovaná těsnění rozšiřují a kompletně a spolehlivě tak utěsní všechny dutiny.  

Tyto výrobky se vyrábí vstřikováním, při kterém vznikají trojrozměrné tvary, vytlačováním profilů a vysekáváním. Naše technologie umožňuje realizovat špičková inženýrská řešení o lehké hmotnosti, která utěsní velmi komplexní dutiny.   

Environmental Sealing
Environmental Sealing

Klíčové vlastnosti výrobků: 

 • zlepšená ekologická životnost  
 • kompletní těsnění dutin 
 • vynikající lepící vlastnosti 
 • technická konstrukce 
 • nízká hmotnost 

Technologie těsnění TRI

Naše technologie těsnění TRI představuje mnohostranný přístup spojující tři potřebné vlastnosti: 

 • izolace odlišných materiálů, které mají být spojeny, aby se předešlo galvanické korozi 
 • těsnění chránící před proniknutím vody, vzduchu nebo prachu do spojovaných částí za účelem předcházení koroze a vniknutí vody do kabiny 
 • zachování točivého momentu pro udržení těsnosti mechanického upevňovacího prvku například kvůli vysokým vibracím 

Naše receptury používají v pěnovém těsnícím materiálu nevodivé tuhé kuličky. Těsnící materiál může být suchý na dotek nebo lepkavý. 

Materiál, který je na dotek suchý, se spojuje vlivem tepla a má po upevňovacím stlačení tloušťku menší než je průměr kuliček, aby se zajistil kontakt s kovem.  

Varianta lepkavého materiálu je citlivá na tlak a používá se na silnější těsnění, takže materiál může protékat pod svorkou a zajistit maximální pokrytí těsněním. K zachování točivého momentu dochází stlačením tuhých kuliček protilehlým materiálem. 

Typická uplatnění pro těsnění TRI zahrnují oblasti dveřních závěsů a zarážek, pantů a západek kapoty, závěsů zvedacích a zadních dveří a šroubové a nýtované příslušenství. 

TRI-Seal technology
TRI-Seal technology

Klíčové vlastnosti výrobků 

 • mechanické upevňovací těsnění chránící proti vodě, prachu a vzduchu 
 • < 3 % točivého momentu 
 • nejsou vodivé a nepodléhají galvanické korozi 
 • tloušťka 0,5 mm 
 • varianta suchá na dotek nebo lepkavá varianta 
 • tepelné spojení (u suché varianty) 
 • citlivá reakce na tlak (u lepkavé varianty) 

Systém Extrude-in-Place

Naši zákazníci potřebují opakovatelné, spolehlivé a efektivní výrobní metody. 

Technologie Extrude-in-Place (XiP) byla vyvinuta, aby zajistila ultimativní řešení spojením běžného chemického složení našich výrobků se schopnostmi plně automatizovaných výrobních procesů. Zahrnuje dávkování těsnícího materiálu přímo do kovového substrátu v rámci robotického procesu extruze. 

Všechny materiály našeho portfolia, které jsou kompatibilní s technologií XiP, jsou navrženy tak, aby byly ihned po extruzi na substrát suché na dotek (pro jednoduchou manipulaci) a měly vynikající přilnavost v základním stavu (bez vymývání kataforézou). Jako mnoho našich dalších výrobků jsou materiály XiP tepelně aktivovány a pění v peci během tvrdícího procesu kataforézy. 

Tato technologie je běžně známá pro uplatnění s různým stupněm obtížnosti. Je ideální pro velké díly a více rozměrná těsnění, která vyžadují přesnost spojenou se spolehlivostí, a přizpůsobí se různým montážním podmínkám. 

Výrobky XiP se běžně používají na utěsnění prostorů, u kterých je složité zabránit průniku vody, vzduchu, prachu a výparů do vozidla. V případě použití na dveřní trámy nebo střešní oblouky se výrobkům XiP spojeným s naší technologií akustického těsnění výrazně daří zlepšit akustický výkon vozidla tlumením vibrací mezi sousedními panely karosérie. 

Extrude-in-Place system
Extrude-in-Place system

Klíčové vlastnosti výrobků: 

 • vysoká efektivnost, opakovatelnost a spolehlivost 
 • všestranná schopnost prostorového tvarování 
 • suché na dotek po aplikaci 
 • vynikající přilnavost v původním stavu 
 • zlepšený akustický a těsnící výkon 

Netkané akustické materiály DECI-TEX®

Vedle tepelně aktivovaných akustických úprav nabízíme technologii DECI-TEX®, založenou na vláknech, jejíž zlepšená individuální akustická funkčnost se používá na úpravu součástí pro zlepšení kvality zvuku v kabině. Hlasová komunikace nebo vybavení vozidla infotainment totiž vyžadují snížení hlukové úrovně v kabině. 

Kombinací dlouholetých odborných znalostí v oblasti vědy o polymerech, výroby netkaných vláken, akustického inženýrství, modelování a konstruování automobilových součástí nabízí technologie DECI-TEX® dodavatelům originálních výrobků nový standard při poskytování řešení s lehkou hmotností a nákladově nenáročného akustického výkonu využitím udržitelných a recyklovatelných materiálů.  

DECI-TEX® T je tuhým stlačeným netkaným materiálem, které lze ztvárnit do samonosného obložení nebo jiných součástí vyžadujících pohlcování akustického výkonu jako jsou: 

 • uzavírání přístrojových desek 
 • čalounění kufrů 
 • kanály pro topení, větrání a klimatizaci (hluk vznikající prouděním vzduchu) 
 • obložení blatníků (hluk vznikající pohybem pneumatik) 

DECI-TEX® V poskytuje akustickou izolaci za tradičními čalounickými prvky v těchto případech:   

 • střecha, kapota, dveře a zadní dveře  
 • přístrojová deska a konzoly  
 • A/B/C sloupek 
 • koberce 
 • obložení zavazadlového prostoru a úložných prostor 
DECI-TEX®
DECI-TEX®

Klíčové vlastnosti výrobků: 

 • zlepšená, předpokladatelná a ztlumená akustika  
 • pohlcení hluku v širším frekvenčním rozsahu díky pěnovému materiálu nebo jiným tradičním akustickým materiálům 
 • vyšší tuhost a nosná schopnost výrobků DECI-TEX® T, zvýšená odolnost vůči teplotě a schopnost přetvarování  
 • výjimečně nízké emise těkavých organických sloučenin 
 • zabraňují bzučení, pískání nebo chrastění 
 • zabraňují průniku vlhkosti nebo zápachů  
 • recyklovatelné 

Strukturovaná, semistrukturovaná a elastická lepidla

Jako odpověď na požadavky automobilového průmyslu, požadujícího nižší hmotnost vozidel kombinovanou se zlepšenou strukturou materiálu, jsme vyvinuli celou řadu lepidel, která umožňují kombinaci materiálů, zahrnujíc ocel, hliník, magnezium, směsi skleněných nebo karbonových vláken a plasty. 

Strukturovaná pojivá lepidla od společnosti L&L se běžně používají jako náhrada nebo doplněk stávajících spojovacích technologií jako je svařování a mechanické upevňování. Navíc jsou schopna spojit oblasti vozidla, ke kterým nemají svařovací roboti dobrý přístup, která vykazují různé mezery v toleranci konstrukce a jež spojují odlišné materiály, které nelze svařovat klasickým způsobem. Naše strukturovaná lepidla zvyšují pevnost a životnost karosérií a tím jejich kvalitu. 

Strukturované výrobky tvrdnoucí za tepla se aplikují také na kovech s nánosem oleje a to před procesem kataforézy a jsou koncipovány pro tvrdnutí v kataforézních pecích. Jsme také schopni dodávat strukturovaná lepidla, která netvrdnou za tepla tam, kde se nepracuje s ohřívacím procesem. 

Naše semistrukturovaná lepidla jsou vhodná pro spojování karosérie, panelů nebo obložení, nahrazujíc nýty, pásy a další mechanická upevnění, a představují vhodnou alternativu k metodě svařování plastů. Společnost L&L se soustředí na vývoj rychlejšího tvrdnutí, alternativ s nižší toxicitou vzhledem k tradičním semistrukturovaným lepidlům tím, že v mnoha případech vynechává přípravné kroky úpravy substrátu.  

Pro spojování odlišných materiálů jsou naše lepidla koncipována tak, aby vyhovovala rozdílům v koeficientu lineární tepelné roztažnosti (∆CLTE), stejně jako udržování separace substrátů, aby se zabránilo galvanické korozi. Naše elastická lepidla nabízí flexibilní spojení sestav skládajících se z různých materiálů při zachování schopnosti vázat širokou škálu různých substrátů bez předchozí úpravy. 

Za účelem optimální aplikace nabízíme lepidla v různé podobě včetně pásků, pasty, tenkého povlaku a záplat (nekonečných a vysekávaných). 

Structural, semi-structural and elastic adhesives
Structural, semi-structural and elastic adhesives

Klíčové vlastnosti výrobků: 

 • Strukturovaná, semistrukturovaná a elastická lepidla 
 • tvrdnutí za tepla nebo bez tepla 
 • schopnost spojovat odlišné substráty bez předchozí úpravy 
 • vysoká pevnost, poddajnost a tuhost 
 • kompatibilní se svařovanými spoji (lepidla tvrzená za tepla) 
 • přispívají lehkosti materiálu 

Strukturované výztuže

Řešení kompozitních dílů CBS společnosti L&L  

Společnost L&L uvedla technologii CBS do dopravního průmyslu před více než 20 lety. A nadále si zachovává vedoucí místo na globálním trhu. Díky úzké spolupráci se zákazníky nabízíme konstrukční řešení zvyšující odolnost proti nárazům, zlepšující tuhost výrobků lokálně i globálně, řešení v oblasti vibroakustiky a prodloužení životnosti u všech typů vozidel. 

Naše technologie strukturovaných výztuží CBS nabízí obdobně jako přírodní kostní struktura optimální rovnováhu vlastností dané struktury i navzdory jejich lehké váze ve srovnání s použitím tradičních výrobních metod a alternativních výztuží.  

Řešení CBS společnosti L&L kombinují naše zkušenosti se strukturovanými lepidly s odbornou počítačovou simulací díky pokročilým CAD/CAE programům na projektování a výrobu trojrozměrných konstrukcí s optimálním designem a materiály. Výsledkem je strukturální vložka, suchá na dotek, která je připravena k montáži do karosérie před uzavřením dutin a kataforézou. Naše pěnová strukturovaná lepidla umožňují kataforézní tok a zakrytí dutiny před napěněním lepidla v kataforézní peci.  

CBS díly se běžně uplatňují na zvýšení tuhosti surového dílu. Trojrozměrný díl CBS s více strukturálními adhezivními spoji do karosérie může účinně zvýšit její tuhost a zlepšit tak pohodlí nebo stupeň bezpečnosti, případně nahradit méně účinné výztuže. Tuto tuhost spojenou s lehkou hmotností lze ve srovnání s těžšími, tradičními kovovými řešeními dosáhnout za neutrálních nákladů.  

Při nárazu poskytují naše strukturované CBS vložky potřebnou kombinaci stability daného dílu, přechod cesty zatížení, víceosé řízení zatížení a pohlcují energii. Optimalizace částí karosérie obsahující CBS díly umožňuje efektivní ztvárnění její konstrukce, minimalizuje deformaci konstrukce a zabraňuje tak nárazu do cestujících nebo do baterie vozidla.  

Výztuže CBS mohou eliminovat lokalizované problémy s trvanlivostí jako je například únava kovu zvýšením celkové tuhosti a účinnějším rozdělením zatížení v celé struktuře. Je-li naše technologie strukturovaných výztuží aplikovaná do karosérie, vede tím ke zlepšení výkonu hlučnosti, vibrací a drsnosti. Důkladná práce inženýrů umožňuje vývoj a lokalizaci optimálních řešení pro zlepšení jízdy vozidla a jeho manipulační vlastnosti.   

Konstrukční flexibilita částí CBS se také běžně používá ke zjednodušení procesu v oblastech složitých nebo obtížně přístupných montážních podmínek. Například uplatněním CBS u dveří a uzávěrů může docházet k úspoře hmotnosti a zvýšení tuhosti a napomáhá také zjednodušit výrobu dveří, když se řešení CBS stanou součástí konstrukčního procesu.  

Preventivní protiúrazová řešení karosérie (a baterií elektromobilů) vybavením CBS zahrnují: 

 • čelní/malé zábrany při nárazech 
 • boční srážky (včetně nárazů do sloupů) 
 • náraz do zadní stěny 
 • náraz do střechy 
CBS
CBS

Klíčové vlastnosti výrobků: 

 • optimální rovnováha mezi strukturovaným výkonem a konstrukční hmotností 
 • kompatibilní s klasickou aplikací procesu kataforézy 
 • zlepšená odolnost proti nárazu díky vysokému zatížení, přechodu zatížení, víceosého řízení zatížení a pohlcení energie 
 • zvýšená tuhost při akustických vibracích 
 • zvýšená životnost spoje nebo sekce  

Kompozitní výztuže panelů

Naše kompozitní výztuže panelů zahrnují pěnová strukturovaná lepidla, běžně s vysoce tuhými vláknitými výztužemi. Jsou konstruovány za účelem zlepšení tuhosti (nedostatek tuhosti panelů vede k tzv. „konzervování olejem“) a problémů s hlučností, vibracemi a drsností (nadměrné vibrace a hluk panelů), především u širokých nebo nepodepřených panelů. 

Bez důrazného zaměření na odlehčení a zmenšení panelů karoserie ve vozidlech nové generace by hluk spojený s vibracemi panelů negativně ovlivnil vnímání kvality zákazníkem.   

Pomocí modelů dokážou naši inženýři stanovit optimální velikost a umístění kompozitního sloupku a optimalizovat tak nejen výkon, ale také cenu. 

V původním stavu poskytují výztuže panelů vynikající počáteční přilnavost spojenou s ohebností, která umožňuje aplikaci na nerovné obrysy. Výrobek se v karosárně instaluje před procesem kataforézy a aktivuje se ohřevem v peci. Výkonné vyztužení je po nanesení dáno zvýšeným momentem setrvačnosti pěny, která zvětší tloušťku výztuže.  

Ideální je použití v prostoru dveřních panelů, stropních panelů, kapot, blatníků (čelních i zadních), zdvižných bran a panelů výklopných dveří, podlahových panelů a krytů baterií. 

 

Composite Panel Stiffener
Composite Panel Stiffener

Klíčové vlastnosti výrobků:

 • umožňuje použití tenčích obrysových panelů a tudíž i redukci hmotnosti 
 • vysoká tuhost panelů a snížení vibrací díky zvýšenému momentu setrvačnosti 
 • vynikající základní přilnavost celé řady materiálů  
 • schopnost přizpůsobit se komplexním tvarům, například okrouhlým rohům 

Spojité kompozitní systémy CCS společnosti L&L

Na základě dlouholetých zkušeností se strukturovanou výztuží kovových konstrukcí předvedla společnost L&L své spojité kompozitní systémy (CCS), které poskytují lehčí alternativu oproti kovovým rámům. 

CCS jsou spojitými kompozitními materiály s vlákninovou výztuží, které lze používat jako nosiče, když se kombinují s našim špičkovým těsněním nebo strukturovanými lepidly. Jedná se o pultrudované profily s konstantním průřezem, jejichž konstrukce podporuje sílu a tuhost lehkých struktur.  

Výrobky CCS nabízí celou řadu jedinečných vlastností materiálu a zvolených vláken také díky podpoře modelování CAE programy, díky kterému jsme schopni nabízet řešení na míru pro velkou oblast uplatnění. Patří k nim výztužné prvky pro karoserie vozidel, rámové sekce pro trubkové konstrukce vozidel nebo rámy baterií pro elektrická vozidla. 

 

CCS
CCS

Klíčové vlastnosti výrobků 

 • snížená hmotnost: až 75 % lehčí než ocel, 30 % lehčí než hliník  
 • stálá kvalita výrobků díky důsledné procesní metodě 
 • konkurenceschopné náklady ve srovnání s alternativními lehkými výrobky 
 • není nutný protikorozní povlak 
 • nevodivé a izolující  
 • nízký koeficient tepelného rozšiřování 
 • vynikající strukturální vlastnosti 
 • vysoká schopnost předpovědi energetického managementu 
Materiál

Informační leták

Data Sheet

Všeobecné informace pro automobilový průmysl

Flyer
Update: 18-12-20

Brožury

Data Sheet

Auto brožura

Brochure
Update: 31-08-20

Máte na nás dotaz?

Náš skvělý tým je Vám k dispozici a ochotně Vás kontaktuje. Jednoduše uveďte Vaše kontaktní údaje a pošlete nám krátkou zprávu. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

* Toto pole je nutno vyplnit