Zavazujeme se ochraně soukromí

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost L&L Products se zavazuje k ochraně osobních údajů.

Většinu našich webových stránek lze navštívit bez potřeby shromažďovat nebo zpracovávat osobní údaje. V případě některých stránek je pro nás nutné, abychom získali některé osobní údaje. V některých případech jsme získali vaše osobní údaje prostřednictvím jiných kanálů (např. odborné veletrhy, všeobecné obchodní vztahy).

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je koncipováno z toho důvodu, abychom vám vysvětlili naše zacházení s osobními údaji. Správcem dat, zodpovědným za všechny procesy shromažďování údajů v souvislosti s našimi webovými stránkami a elektronickou komunikací, je: 

L&L Products, Inc.
160 McLean Drive
Romeo, MI 48065, USA
Phone: +1 586 336 1700
Fax: +1 586 336 1699

Správcem dat zodpovědným za webové stránky týkající se kariéry, je regionální pobočka společnosti L&L, která zveřejnila nabídku práce. Seznam poboček najdete zdelink.

Máte-li dotazy týkající se Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás na e-mailové adrese: [email protected]
 

Za jakým účelem zpracováváme vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme pro následující účely:

Které údaje shromažďujeme? 

Podle účelu, za kterým osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme, se jedná o následující typy osobních údajů (dále jen „osobní údaje“). 

Neshromažďujeme vaši IP adresu. Vaše IP adresa se anonymizuje předtím, než se používá pro statistické účely (viz Prohlášení Google Analytics).
 

Ochrana osobních údajů dětí online 

Naše webová stránka je konstruována pro širokou veřejnost a není zaměřena na děti ve věku do 18 let. Na našich webových stránkách vědomě neshromažďujeme ani nevyžadujeme osobní údaje dětí do věku 18 let. Zjistíme-li, že jsme shromáždili osobní údaje dítěte do 18 let, okamžitě je z našich záznamů vymažeme. Pokud jste zjistili, že nám dítě do 18 let poskytlo své osobní údaje, kontaktujte nás v místě, uvedeném v úseku „Kontaktujte nás“ tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Ve zřídkavých případech shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje uchazečů o místo nebo praxi ve věku mezi 15 a 18 lety. V tom případě postupujeme podle stejných pravidel jako u ostatních uchazečů.
 

Na jakém právním základu zpracováváme vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje, které jste nám dobrovolně poskytli, shromažďujeme na základě následujících právních podkladů:

Komu předáváme vaše osobní údaje? 

Kromě závodů společnosti L&L dále vaše osobní údaje sdílíme s následujícími třetími stranami: 

Jak dlouho zpracováváme vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje ukládáme po dobu, která je vyžadována zákonnými předpisy. Neexistuje-li žádný přesný časový požadavek na ukládání osobních údajů, uložíme vaše osobní údaje tak dlouho, jak dlouho to bude potřebné pro daný účel, kvůli kterému byly shromážděny. Vaše osobní údaje mohou být uloženy delší dobu v zálohovacích souborech, které ovšem nejsou aktivní (pásky, externí stanoviště). 

Podle účelů, pro které shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje, trvá doba uložení u uchazečů o místo maximálně 2 roky po poslední aktualizaci vašeho profilu, s výjimkou zemí s kratší dobou uložení; resp. déle, stanete-li se zaměstnancem společnosti L&L.
 

Jaká opatření chrání vaše osobní údaje? 

Na ochranu a bezpečí vašich osobních údajů používáme přiměřená opatření. Přístup k vašim osobním údajům mají jen personál nebo agenti, autorizovaní z důvodů, kvůli kterým vaše osobní údaje potřebujeme a shromažďujeme je. Například veškeré údaje uchazeče o místo včetně jeho osobních údajů se sdílí pouze s týmem personálního oddělení a zaměstnanci, kteří vyhodnocují tuto žádost o místo. 

Ukládání údajů včetně osobních údajů je koncipováno tak, aby se předešlo neautorizovanému přístupu. Nelze ovšem poskytnout žádnou záruku za bezpečnost osobních údajů během jejich přenosu prostřednictvím webových stránek nebo e-mailů. 
Také vy osobně hrajete důležitou roli při ochraně vlastních osobních údajů a my vás chceme upozornit na následující: 


Předáváme vaše osobní údaje? 

Vaše osobní údaje nepronajímáme ani neprodáváme. Za účelem marketingu, komunikace a/nebo organizace různých akcí mohou být vaše osobní údaje převedeny zpracovatelům, kteří vám doručí informace nebo pozvánky na výstavy nebo další akce, anebo vám z našeho pověření odešlou newslettery. 

Také mohou být vaše osobní údaje z různých důvodů, které zde byly uvedeny, odeslány do dalších zemích mimo USA nebo Evropskou unii. Tyto země mohou mít odlišné zákony a pravidla ochrany osobních údajů na rozdíl od těch, která platí ve vaší zemi. Ujišťujeme vás, že k přenosu vašich osobních údajů dojde jen do organizací, které zaručují odpovídající úroveň ochrany údajů. 
 

Jaká máte práva? 

V souvislosti s místem vašeho sídla či bydliště můžete mít následující práva: 

V souvislosti s vašimi osobními údaji vám nabízíme různé možnosti, jak vaše informace používáme a jak s vámi komunikujeme. Za účelem aktualizace vašich preferencí omezte komunikaci, kterou od nás dostáváte, nebo nám odešlete dotaz a kontaktujte nás podle informací uvedených v úseku „Kontaktujte nás“ tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů. Můžete se také odhlásit z našich seznamů e-mailových adres použitím odkazu „Odhlásit se“ ve vašem e-mailu. 

Z důvodu ochrany vašich osobních údajů a dodržování jejich bezpečnosti provádíme určité kroky, abych vás identifikovali předtím, než vám poskytneme přístup k vašim osobním údajům. V rozsahu povoleném platnou jurisdikcí od vás můžeme vyžadovat určitý poplatek, než vám poskytneme kopii kterýchkoliv z vašich osobních údajů, které zpracováváme. 

Pro právní nebo smluvní účely si můžeme ponechat vaše určité osobní údaje i potom, co jste si vyžádali jejich výmaz. Ve smyslu platných zákonů si také můžeme ponechat vaše určité osobní údaje pro naše obchodní potřeby. Vaše osobní údaje nebudou vymazány ze zálohovaných souborů, které už nejsou aktivně používány. 

Snažíme se uspokojit vaše dotazy týkající se vašich osobních údajů. V závislosti na vašem sídle nebo bydlišti, pokud nebudete spokojeni s naší odpovědí, máte právo vznést námitku u vládního regulačního orgánu nebo ochranného orgánu. 

Upozornění pro obyvatele Kalifornie: S ohledem na určitá omezení podle kalifornského práva mají občané Kalifornie právo na to, aby si od nás vyžádali 1) seznam určitých kategorií osobních údajů, které jsme předali třetím stranám pro jejich marketingové účely v průběhu probíhajícího kalendářního roku a 2) totožnost těchto třetích stran. Pro získání těchto informací pošlete e-mail na adresu [email protected] s uvedením “California Shine the Light Privacy Request” ve věci e-mailu a v textu vaší zprávy.
 

Cookies 

Používáme cookies, tzn. malé soubory, které se uloží na vašem počítači, když navštívíte naše webové stránky. Díky nich můžeme například zjistit, zda došlo ke spojení vašeho počítače s našimi webovými stránkami, v kterém jazyce či další údaje, které upřednostňujete
Cookies nepoškozují váš počítač a neobsahují viry, trojské koně či jiný škodlivý malware.  
Cookies se používají z důvodu bezpečnosti, anebo jsou důležité proto, abychom vám mohli nabízet optimální online služby.  

Jakmile otevřete naše webové stránky, zobrazí se vám dotaz na odsouhlasení cookies.  
Naše webové stránky můžete také navštívit bez toho, abyste souhlasili s použitím nepotřebných cookies. Znamená to, že jejich uplatnění můžete kdykoliv vymazat a cookies smazat. 

Cookies dělíme do následujících kategorií:  

Na našich webových stránkách používáme následující cookies:   

Cookie ConsentGoogle Analytics

cookieconsent_status

dp_cookieconsent_status

_gat_UA-81222665-1

_ga

_gid

Odkazy 

Naše webové stránky obsahují odkazy, které vás mohou přivést na další webové stránky. Naše Prohlášení o ochraně osobních údajů se nevztahuje na způsoby shromažďování údajů třetích stran a společnost L&L nepřebírá žádnou odpovědnost za způsob zacházení s osobními údaji třetích stran, za jejich pokyny a akce. Měli byste si přečíst případná prohlášení o ochraně osobních údajů třetích stran, abyste se poinformovali a rozhodli o tom, zda budete používat tyto stránky. 
 

YouTube 

Naše webové stránky používají plugins společnosti YouTube na intergraci a přehrávání obsahů videozáznamů. Poskytovatelem tohoto videoportálu je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland ("YouTube"). 

Jakmile si otevřete webovou stránku s integrovaným plugin od YouTube, dojde ke spojení se serverem společnosti YouTube. YouTube tak zjistí, které z našich stránek jste navštívili. 

YouTube může vaše chování při surfování přiřadit přímo vašemu osobnímu profilu, když jste přihlášeni ve vašem účtu YouTube. Můžete tomu zabránit tím, že se předem odhlásíte. Společnost YouTube také shromažďuje neosobní informace o používání v jiných cookies. Chcete-li tomu zabránit, musíte zablokovat ukládání cookies ve vašem prohlížeči. 
 

Google Analytics 

Používáme Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google Ireland Ltd., a to na základě našeho legitimního zájmu (např. zájem o analýzy, optimalizaci a hospodářské činnosti v souvislosti s našimi online nabídkami) Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (“Google”). Společnost Google používá cookies. Informace generovaná souborem cookie o používání našich webových stránek uživateli se běžně přenáší na server společnosti Google do USA a ukládá se tam.  

Společnost Google je certifikována podle dohody o ochraně soukromí a zaručuje tím postupování ve smyslu evropského zákona o ochraně osobních údajů. 

Google používá tyto informace z našeho pověření, aby vyhodnotila používání naší online nabídky uživateli, sestavila zprávy o těchto aktivitách v rámci těchto online nabídek a poskytovala nám další služby, které se vztahují na používání těchto online nabídek a internetu. Ze zpracovaných údajů lze sestavit anonymizované profily uživatelů

Používáme Google Analytics na generování interních hlášení. Google Analytics je nástrojem, který pomáhá analyzovat chování uživatelů, kteří se přihlásili na našich webových stránkách, a sestavuje interní hlášení, která nám napomáhají zlepšovat nabídku našich webových stránek. 

Google Analytics používáme pouze s aktivovanou funkcí anonymizace IP adresy. To znamená, že IP adresa uživatele bude společností Google zkrácena v případě členských států Evropské unie nebo dalších smluvních států Evropského hospodářského společenství. Celá IP adresa se přenáší jen na server společnosti Google do USA a ve výjimečných případech tam bude zkrácena. 

Další informace o používání dat společností Google, nastaveních a podání odporu najdete na webových stránkách společnosti Google: www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Use of data by Google when you use websites or apps our partners”), policies.google.com/technologies/ads (“Use of data for advertising purposes”), adssettings.google.com/authenticated (“Manage information that Google uses to show you advertising "). 


 

Bezpečnost informací  

Všechny údaje, které jste osobně převedli se převádí všeobecně běžným a bezpečným standardem SSL (Secure Socket Layer). SSL je bezpečným, vyzkoušeným a testovaným standardem, který se například používá také pro online bankovnictví. Jedna z rozlišovacích vlastností bezpečného SSL spojení je písmeno “s” na konci "http" (i.e. "https://. . .") v adresovém řádku vašeho prohlížeče a vedle uvedený symbol zámku. 
 

Neoprávněné používání 

Společnost L&L provádí různé preventivní opatření, aby zajistila bezpečnost vašich osobních údajů. I když se tyto metody považují za efektivní, nemůžeme zaručit, že nedojde ke ztrátě informací, nezákonnému použití, nebo jejich modifikaci podvodným způsobem, jelikož na internetu nelze zcela zaručit důvěrnost přenosu údajů. Nepřebíráme tudíž žádnou odpovědnost za používání informací vámi nebo třetí stranou. 
 

Změny pokynů 

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů může být upraveno bez předchozích informací. Na jeho konci najdete datum jeho poslední aktualizace. Žádáme vás o to, abyste se seznámili s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a získali tím aktuální informace o tom, jak zacházíme s osobními údaji. 
 

Kontaktujte nás 

Kontaktujte nás na adrese: [email protected] 

Poslední aktualizace: 02. červenec 2020 

Vedle cookies, které jsou zcela nezbytné pro provozování našich webových stránek, používáme statistické a marketingové cookies, abychom tak zlepšili naše zkušenosti a služby. 

S výjimkou nutných cookies si můžete vybrat, zda souhlasíte s použitím ostatních kategorií cookies nebo ne.  

Více informací najdete v úseku prohlášení týkajícího se cookies.