S námi jsou užitková vozidla lehčí, tišší a bezpečnější

Akustická těsnění dutých prostorů

Výrobky společnosti L&L v oblasti těsnění a akustiky poskytují pevná řešení pro snížení hluku v dutých prostorách a struktuře karosérie, která výrobcům originálních dílů umožňují plnit při výrobě vozidel vysoké akustické standardy.  

Naše výrobky jsou konstruovány tak, aby zabraňovaly vstupu hluku do kabiny vozidla, šíření hluku karoserií a kolem ní a současně snižovaly vnější hluk vznikající jedoucím vozidlem. Další výhodou je zabraňování korozi karosérie, prodloužení její životnosti a snížení nákladů na údržbu vozidla. 

Těsnící systémy společnosti L&L prokazují vynikající přilnavost různých směsí materiálu, používaných výrobci užitkových vozidel, včetně oceli, hliníku, nerezové oceli, galvanizované oceli, plastů vyztužených skleněnými vlákny a tepelných plastů. 

Zlepšení výkonu hlučnosti, vibrací a drsnosti dosahujeme díky našemu těsnění a strukturovaným a akustickým technologiím, uplatňovaným u vozidla jako celku. Naše zákazníky podporujeme při optimalizaci výkonů vozidel návrhy a odbornou expertízou pomocí aktuálních CAD a CAE systémů. 

Cavity/acoustic sealing
Cavity/acoustic sealing

Klíčová řešení zahrnují: 

 • rozšiřující se těsnící pásky 
 • elastická těsnění a lepidla tvrdnoucí při pokojové teplotě 
 • extrudované vstřikovací formy nebo přepážky z kovových nosičů 
 • svařované těsnící pásky 
 • extrudované těsnící švy 

DECI-TEX® - řešení pohlcující hluk

Řešení DECI-TEX® L&L, založena na vláknech, byla navržena a přesně přizpůsobena specifickým požadavkům zákazníků.

Nejvýznamnější výhodou výrobků řady DECI-TEX® je ve srovnání s konkurenčními výrobky jejich vysoký akustický a tepelný výkon při současném snížení hmotnosti a s nižšími nároky na použitý materiál. Většina našich výrobků DECI-TEX® je plně recyklovatelná a během montáže kabiny a následujícího používání vozidla velmi bezpečná. 

Naše výrobní řada DECI-TEX® zahrnuje: 

 • DECI-TEX® V: svisle skládaný materiál pohlcující hluk
 • DECI-TEX® T: tepelně tvarovatelný akustický materiál ve formě plátů; DECI-TEX® T lze pomocí plastů přetvarovat a usnadnit tak jeho integraci při rozsáhlých montážích
 • DECI-TEX® X: vodorovně orientovaná struktura vláken na zlepšení tepelného výkonu vrstev

Výhodou svislých vrstev DECI-TEX® je skutečnost, že akustický výkon příliš nezávisí na tloušťce vrstvy a jeho lokální stlačení nezabraňuje schopnosti materiálu v pohlcování hluku. Na rozdíl od stočených nebo jehlových vrstev se struktura v průběhu času nerozpadá a nehrozí žádné riziko uvolnění vláken, takže strany mohou zůstat otevřené tam, kde je vyžadován maximální akustický výkon. 

Na rozdíl od řešení jiných výrobců jsou naše výrobky DECI-TEX® k dispozici jako jednotlivé díly nebo pláty.

Technologie DECI-TEX® zahrnuje individuální řešení ve formě plátů, vyráběných z odlišných vláken o různé hmotnosti technikou loftingu, s možností kombinovat řadu výrobků pro optimalizaci individuálních potřeb zákazníka.

DECI-TEX® engineered sound absorption
DECI-TEX® engineered sound absorption

Typické aplikace u užitkových vozidel zahrnují: 

 • izolace palubních desek 
 • kanály topení, větrání a klimatizace pohlcující hluk 
 • protipožární a protihlukové kryty 
 • podlahové rohože oddělující řidiče od cestujících (interiér kabiny a motorový prostor) 
 • akustické a tepelné obložení stropu 
 • kabinové obložení 
 • hlukové a tepelné izolace bočních stěn autobusů  
 • řešení pro pohlcování hluku kolemjedoucích vozidel 

Strukturovaná lepidla a flexibilní těsnění

Naše technologie lepení zahrnuje dvě kategorie: lepidla aktivovaná teplem pro použití ve výrobních procesech, u kterých jsou pro tuhnutí potřebné kataforézní pece, a lepidla tvrdnoucí při pokojové teplotě. 

Naše lepidla jsou nejlepší svého druhu. Jejich funkčnost se aktivuje ohříváním v peci, nabízejí vynikající kombinaci tahových vlastností a dobrého prodloužení a lze je použít pro spojování různých materiálů. Díky vědomostem v oblasti maziv na kovy, lisovaného oleje a chemického působení uvolňovaného činidla jsme schopni výrobky modifikovat, takže není nutné jinak běžné čištění, ani přípravné kroky, často související s použitím nebezpečných chemikálií. Naše výrobky tedy zjednodušují složité výrobní procesy, zrychlují doby výrobních cyklů, redukují odpad a zlepšují kvalitu výrobků. 

Ambient cure adhesives are based on novel acrylate and epoxy technologies. In addition to providing excellent physical properties, allowing for multi-material bonding, the acrylate-based adhesives offer:

 • velmi nízký zápach  
 • nízký stupeň smršťování 
 • vysoká odolnost proti odlupování (tzn. zlepšená odolnost proti tvorbě trhlin)  

Naše flexibilní lepidla se zakládají na polymerech modifikovaných pomocí silylu a snadno se uplatňují u většiny materiálů bez přípravných prací, poskytují potřebný estetický vzhled a vykazují vysoké ultrafialové a nízké křídové vlastnosti. 

Společnost L&L se usiluje o vývoj lepidel s co možná nejnižším stupněm ohrožení v rámci odpovídající třídy. Vhodným uplatněním certifikovaných výrobků zpomalujících hoření je výroba autobusů a vlaků.  

Structural bonding adhesives and flexible sealants
Structural bonding adhesives and flexible sealants

Výhody lepidel (aktivovaných teplem) oproti svařování a mechanickému upevňování u surových dílů: 

 • materiály, které nelze svařovat (např. plasty nebo kovové sloučeniny), lze spojovat lepením 
 • napětí a nárazy se rozdělují na mnohem větších plochách 
 • zabraňuje se korozi u otvorů na galvanických nebo lakovaných površích  
 • snižuje se nebezpečí galvanické nebo kontaktní koroze 
 • zabraňuje se křehkému lámání nebo prasklinám při napínání, které souvisí s určitými svařovacími procesy

Strukturované výztuže

Nabídka kompozitních dílů (L&L CBS a CCS) 

Technologie strukturovaných výztuží CBS a CCS společnosti L&L umožňuje redukci hmotnosti zachováním nebo zlepšením životnosti a tuhosti vozidla a jeho odolnosti proti nárazům, a tudíž celkové zlepšení konstrukčních vlastností nákladních vozidel a autobusů.  

L&L CBS: 

Očekávání, která se kladou na pohlcení nárazu a regulaci energie nárazu, v posledních letech vzrostla a budou i nadále narůstat. Současně jsou výrobci nákladních vozidel a autobusů konfrontováni s narůstající legislativou týkající se efektivity paliv nebo zamezení znečištění. I když by přidání kovů do kabiny mohlo být řešením pohlcujícím nárazovou energii, zvyšuje se tím ale hmotnost kabiny a vede k celkovému růstu spotřeby paliva. Naše vynikající zkušenosti ve vývoji vysoce výkonných rozšiřujících se strukturovaných lepidel poskytují zákazníkům nový systém a nabízí jim tak optimální vyztužení přesně v těch místech, kde je ve vozidle zapotřebí a to bez zvyšování hmotnosti. Pokud se od počátku podílíme na vývoji vozidel, ve většině případů pak díky našim řešením nevznikají další náklady. 

Společnost L&L disponuje detailními znalostmi o tom, jak vyvíjet a konstruovat vyztužování současných a budoucích užitkových vozidel, aby se při nárazu zajistila bezpečnost a dodržely hlukové předpisy. Díky nejnovějším metodám modelování materiálu a počítačovému softwaru pro analýzu prvků disponujeme vynikajícími odbornými zkušenostmi a jsme tudíž schopni pomoci zákazníkům při optimalizaci konstrukce vozidel systémem výztuží L&L, zvyšujících bezpečnost a snižujících hluk přenášený konstrukcí při současném snížení hmotnosti vozidla. 

Technologie strukturovaných výztuží společnosti L&L poskytuje několik způsobů, jak upravit montáž vozidel a zohlednit kritérium designu. Strukturovaná lepidla suchá na dotek se aplikují buď na vstřikované nosiče, lisované kovové nosiče nebo na termosetové SMC nosiče. Ve všech případech pak konečný montážní krok zahrnuje ohřívání a vyžaduje tudíž při výrobě nákladních vozidel provedení kataforézy. 

Spojité kompozitní systémy CCS společnosti L&L:

U spojitých kompozitních systémů se jedná o vysoce strukturované výrobky, které lze použít samotné namísto kovových dílů v případě, že se důraz klade na hmotnost, např. u nahrazení ocelových profilů hliníkovými. Ve srovnání s ocelí lze v mnoha případech ušetřit 60 % hmotnosti, ve srovnání s hliníkem 30 %. V praxi lze vyšší cenu sdruženého systému oproti kovu kompenzovat kombinací různých funkcí či profilů v jednom sdruženém dílu. Kompozitní díly nekorodují, jsou tepelně a elektricky izolované, a často lze tvarovat více než jeden druh materiálu v jedné matrici pro kombinování profilů. Profily lze také přetvářet vstřikováním pro zvýšení jejich funkčnosti.  

Používají-li se díly CCS jako nosič našich lepidel, suchých na dotek, pak jim platforma CBS předá speciální tvar a tím i schopnost dlouhodobé, pevné a efektivní výztuže. 

Composite Body Solutions
Composite Body Solutions

Kompozitní výztuže panelů

V případě kompozitních výztuží panelů od společnosti L&L se jedná o výztuže ze skleněných vláken obsahující vysoce strukturovaná, rozšiřitelná lepidla, založená na epoxidu. Jsou koncipovaná tak, aby zlepšila jak místní vyztužení, tak výkon hlučnosti, vibrací a drsnosti vozidla, a aby se zaměřila speciálně na vibraci panelů a redukci hluku. Tyto výrobky se aktivují teplem a vyžadují tudíž použití kataforézní pece. 

Na základě detailní analýzy dokážou naši inženýři stanovit ideální velikost a umístění kompozitní výztuže panelu a optimálně tím přispět vývoji ceny a výkonu. 

Ve svém původním stavu nabízí výztuže panelů vynikající slepení materiálu a poddajnost, díky které jsou schopny se vinout okolo rohů. Působením tepla se materiál rozšíří a vytvrdne, což umožňuje mimořádně silné vyztužení díky zvýšenému momentu setrvačnosti. 

Typickými aplikacemi jsou oblasti dveřních sloupků a menší výztuže kabin nákladních vozů, stejně jako vyztužení čelních, bočních a zadních stěn autobusů a dveří nákladních prostorů.

Composite Panel Stiffener
Composite Panel Stiffener

Klíčové vlastnosti výrobků:

 • silné vyztužení díky zvýšenému momentu setrvačnosti 
 • vynikající přilnavost celé řady materiálů v původním stavu 
 • umožňuje použití tenčích měřících panelů a tudíž i redukci hmotnosti 
 • schopnost pnutí kolem rohů 
 • konkurenční cena  

Tepelně odolné systémy vláken DECI-TEX®

Následkem rostoucí urbanizace bude v blízké budoucnosti značný přírůstek více lidí v městech. Místní úřady jsou konfrontovány s rostoucí mobilitou v podobě dvoukolých vozidel a soukromých vozů, jejichž následkem je růst koncentrace oxidů dusíku a oxidu uhličitého v ovzduší. Zhoršování kvality ovzduší způsobuje zdravotní potíže a vyšší výdaje na zdravotnictví. Regulace emisí se tudíž z důvodu zamezení tohoto trendu stává čím dál tím naléhavější. Pro nižší emisi spalovacích motorů je třeba udržovat výfukové plyny horké, aby jednotka selektivní redukce katalyzátoru fungovala efektivně. Využitím naší patentované technologie vláken jsme ve společnosti L&L vyvinuli izolační díly zaručující rozptyl při nízké teplotě. 

Tepelné izolační díly společnosti L&L lze přizpůsobit každému specifickému výfukovému systému. Jsou k dispozici jak s pružným pouzdrem, tak také se svařovaným pevným pouzdrem.      

Hluk kolemjedoucích vozidel:

Tatáž teplu odolná vlákna lze používat v dílech protihlukové izolace kolemjedoucích vozidel. Hlučnost je dalším znečištěním způsobovaným spalovacími motory a tudíž se hluk, který přenáší nákladní vozidla do okolí, musí aktivně regulovat. Izolační díly pro snižování hlučnosti projíždějících vozidel jsou umístěny v motorovém prostoru, aby zajistily nižší emisi hlučnosti. Aby ale motory běžely při značně vyšších teplotách, jak to vyžaduje legislativa regulace emisí, musí být protihlukové izolační díly schopné odolat vyšším teplotám, někdy až 650 °C. 

Společnost L&L je schopna vyvíjet protihlukové izolační díly, snižující hlukové emise kolemjedoucích vozidel, které odolávají jak nízkým, tak vysokým teplotám, přizpůsobením systému vláken individuálním potřebám zákazníků.

Heat-resistant DECI-TEX® fiber systems
Heat-resistant DECI-TEX® fiber systems

Tepelné izolace společnosti L&L pro výfukové systémy: 

 • dostupné jak s tuhým povlakem (nepropustná kovová řešení), tak s flexibilním povlakem.  
 • lze je vymodelovat podle každého tvaru výfuku 
 • vynikající odolnost proti horku, nehořlavé 
 • obsahují protiskluzové a vzduchové kapsy pro lepší zadržování tepla podél délky izolace a její tloušťky 
 • netoxické s vynikající chemickou odolností proti mazivům, vodě a blátu 
Materiál

Informační leták

Data Sheet

Coach & bus solutions

Flyer
Update: 18-12-20

Commercial truck solutions

Flyer
Update: 18-12-20

Light truck solutions

Flyer
Update: 18-12-20

Construction equipment solutions

Brochure
Update: 18-12-20

Technický list

Data Sheet

A-J série těsnění a lepidel

Technical Data Sheet
Update: 07-09-20

A-K série strukturovaná lepidla

Technical Data Sheet
Update: 07-09-20

Brožury

Data Sheet

S námi jsou interiéry letadel lehčí, pevnější a tišší

Brochure
Update: 07-09-20

Máte na nás dotaz?

Náš skvělý tým je Vám k dispozici a ochotně Vás kontaktuje. Jednoduše uveďte Vaše kontaktní údaje a pošlete nám krátkou zprávu. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

* Toto pole je nutno vyplnit