Kontakt
Rail car in station

Flexibilní spojení pro mobilitu ve městech

Výztuže sendvičových panelů na bázi plástů

Sendvičové panely s plástovými jádry jsou řešením s nízkou hmotností pro vytváření trvanlivých interiérů kolejových vozidel a používají se u dveří, chodeb a oddělování oddílů. Panely často obsahují také strukturované komponenty zlepšující jejich funkčnost, ale kvůli jejich lehké hmotnosti je problematické umísťování přípojek, které mají nést náklad. Provádí se tudíž lokální vyztužení zalitím a tedy vyplněním plástových jader. Společnost L&L Products vyrábí litím do forem lehké, ale silné materiály, které pak tyto přípojky unesou. 

Sendvičové panely na bázi plástů nejsou ale vždy k dispozici v rozměrech, potřebných pro konečné použití. Pro sestavení pevného spojení se pak musí spojit několik panelů. Spletené materiály s jádrem jsou hladké a vyžadují později jen minimální úpravu.

Na sendvičových panelech je nutné upevnit jejich zakončení. Společnost L&L vyvinula dvousloužkové spojování, při kterém se materiál míchá vstřikovací tryskou a hladce se čerpá na okraj panelu, kde se dá snadno vyhladit a rychle vytvrdit. Ve srovnání s běžně používaným ručním mícháním obdobných materiálů a jejich ruční aplikací na konce panelů je tato technologie reprodukovatelná a podstatně zrychluje výrobní proces. Úbytkem ruční práce se také zlepšuje kvalita aplikovaného prostředku. 

Všechny výrobky odpovídají stávající normě EN45545 – 2 a splňují požadavky na zpomalené hoření a regulaci plamenů, kouře a toxicity.

Vyztužení sendvičových panelů na bázi včelí plástve
Vyztužení sendvičových panelů na bázi včelí plástve

Klíčová řešení sendvičových panelů: 

 • nízká hmotnost
 • vysoká pevnost a trvanlivost
 • zvýšená bezpečnost (protipožární ochrana)
 • ednoduché použití, vysoce reprodukovatelná kvalita a redukce odpadu

DECI-TEX® FST

Případný vznik a šíření ohně v železničních vozech představuje pro konstruktéry a výrobce jeden z nejzávažnějších konstrukčních problémů. Také zastavení vlaku a evakuace pasažérů si vyžádá značnou dobu. Ještě složitější je to v tunelech a v metru. Z toho důvodu se železniční inženýři ohlížejí po materiálech, které zpomalují hoření a zároveň jsou schopné snížit šíření plamenů poté, jakmile došlo ke vznícení. 

Společnost L&L Products navrhla výrobní řadu DECI-TEX® FST, jejíž součástí je lehký vrstvený materiál, efektivně zabraňující šíření ohně. Tento výrobek má vláknitou, netkanou vrstvenou strukturu o hmotnosti nižší než 135 gramů na m2 a vyhověl i velmi náročným požadavkům leteckého testu, mimo jiné testu s hořícím olejem. Výrobek lze přizpůsobit potřebám výrobců železničních vozidel v otázce hlukové a tepelné izolace použitím vrstvené skladby nebo přizpůsobením rozměrů materiálových vrstev. Dostupný je v dlouhých válečcích širokých 2 až 2,5 metru a může být také seříznut na míru a vrstven do dvourozměrných nebo trojrozměrných tvarů bez poškození jeho vlastností. A jelikož lze tento vrstvený materiál snadno řezat běžnými průmyslovými nůžkami, může se jeho velikost přizpůsobit přímo během montáže. 

DECI-TEX® FST
DECI-TEX® FST

Klíčová řešení zahrnují: 

 • splnění požadavků železniční dopravy na zpomalení hoření a schopnosti regulace plamenů, kouře a toxicity: možné je E/I 30 nebo 45 (EN45545 – 3)
 • odolnost vůči teplotám až do 1150 °C
 • bezpečná manipulace a práce
 • méně odpadu, materiál je k dispozici na válcích a může být seříznut na míru
 • nastavitelné tepelné a hlukové izolační vlastnosti

Klíčové aplikace zahrnují:

 • izolace vagónů (bočních stěn, stropu, podlahy)
 • izolace lokomotiv (proti hluku a požáru)
 • podpodlažní protipožární ochrana
Materiál

Info Flyer

Data Sheet

Flexibilní vazby pohánějící městskou mobilitu

Flyer
Update: 26-04-22