Rozsáhlá aplikovatelnost

Naše výrobky pro interiéry osobních letadel umožňují: 

 • snížení vibrací 
 • zlepšení akustického výkonu 
 • místní konstrukční výztuže 

Letecký průmysl  

Lehčí, pevnější a tišší interiéry letadel  

Společnost L&L™ poskytuje celou řadu technologií speciálně koncipovaných na snížení hmotnosti a zlepšení výrobních procesů, a je schopna čelit nejvýznamnějším výzvám leteckého průmyslu včetně dodržování aktuálních protipožárních opatření. 

Díky našim moderním výzkumným a vývojovým centrům ideálně umístěným po celém světě dodáváme řešení odpovídající specifickým potřebám zákazníků. 

Naše výrobky se kvalifikovaly u předních leteckých OEM dodavatelů. 

Řešení pro letecký průmysl

Naše řešení pro automobilový průmysl zahrnují: 

 • strukturované výztuže, aktivované teplem, navrhované pro strukturu nebo panely vozidel 
 • strukturované kompozity 
 • strukturovaná a semistrukturovaná lepidla ve formě pasty nebo pásků  
 • pěnový materiál, aktivovaný teplem, na utěsnění a tím snížení hluku  
 • materiály založené na vláknech a vícevrstvé systémy pohlcující hluk 
 • automatizovaný proces extruze aplikovaný na materiálu 
 • tepelný izolační materiál založený na vláknech 
 • samotěsnící, samoizolující a samoblokující upevňovače 

Automobilový průmysl 

Efektivní materiálová řešení pro automobily.  

For more than 60 years, L&L has been working closely with the world’s major global automotive manufacturers, providing materials, parts, and systems that address even the most complex needs, such as:

 • snížení celkové hmotnosti automobilů za současného zlepšení kvality struktury materiálu při nárazech 
 • zvýšení tuhosti těles, zlepšení životnosti a celkové hlučnosti, vibrací a drsnosti 
 • spojování odlišných materiálů 
 • kompletní těsnění průřezu dutých prostorů 
 • snížení hluku pronikajícího do vozidla  

Úspěšnou spoluprací našich specializovaných vědců, výrobních inženýrů a zaměstnanců ve výrobě vyvíjíme specifická řešení pro zákazníky, která vozidla zlehčují, zpevňují, ztišují a zabezpečují.   

Řešení pro automobilový průmysl

Uplatnění našich řesení: 

 • akustické vylepšení surové konstrukce  
 • systémy pro snížení hluku v interiéru a zabránění pronikání hluku z venku 
 • strukturovaná a flexibilní lepidla a těsnící systémy pro trvalou montáž karosérie 
 • strukturované výztuže na zlepšení hlučnosti, vibrací, drsnosti a odolnosti při nárazech o současně nižší hmotnosti 
 • tepelné izolace pro výfukové systémy a motorový prostor 

Užitková vozidla 

Výrobky na míru a pro každé použití  

Jsme hlavním globálním dodavatelem trhu s užitkovými vozidly, poskytujícím technologii a podpůrná řešení pro různorodé požadavky tohoto odvětví.  

Naše řešení mohou být konstruována i přímo na míru a splňovat tak přesné potřeby uživatelů. Plní přitom pravidla pro výrobce originálních součástí jakéhokoliv tržního segmentu:   

 • malá a velká nákladní vozidla 
 • přívěsy nákladních vozidel 
 • autobusy 

Řešení pro užitková vozidla

Klíčové vlastnosti těchto jedinečných výrobků  

 • certifikováno podle UL94 HF-1 a UL 2200* 
 • vynikající tlaková odolnost a pružnost 
 • prodloužená životnost 
 • optimalizované řešení dané směsí vláken  
 • povrch, tloušťka a hmotnost 
 • rychle schnoucí, nezadržuje vlhkost 
 • nízké hodnoty těkavých organických sloučenin 
 • snadno dvourozměrně tvarovatelné (svařované ultrazvukem a tepelně) 
 • dostupná lepidla reagující na tlak (PSA) 

Průmyslová zařízení 

Tišší a chladnější prostředí s DECI-TEX® 

Naše netkaná technologie DECI-TEX® zásobuje různé trhové segmenty řešeními pro chladnější a tišší výrobní zařízení. Jejich uplatnění zahrnuje sady generátorů, vzduchové kompresory, čerpadla a další průmyslové protihlukové zábrany. Nepřetržitě pracujeme na vylepšování akustických a tepelně izolačních vlastností našich výrobků, abychom splnili specifické potřeby našich zákazníků.  

Náš tým inženýrů zaměřený na tepelná a akustická řešení se specializuje na vývoj svisle skládaných vláken, která znesnadňují pronikání hluku a současně poskytují vysokou tepelnou odolnost. V případě těchto svisle skládaných vláken se jedná o technologii DECI-TEX®, která se odlišuje svou tloušťkou, hustotou, složením vláken a povrchem. 

Průmyslová řešení

Rail car in station

Řešení společnosti L&L pro železniční dopravu nabízí: 

 • nižší hmotnost 
 • zvýšení funkčnosti interiérů díky kombinaci potřebného materiálu 
 • zvýšená bezpečnost (protipožární ochrana) 
 • nižší zápach a nižší toxicita  

Brožurky: 

 • Řešení společnosti L&L pro uplatnění v železniční dopravě 
 • Celkově rozpouštěné pevné látky 
 • Informační leták Spojování skla v železniční dopravě 

Železnice 

Flexibilní spojení pro mobilitu ve městech 

Globální fenomén narůstající urbanizace je jedním z podstatných důvodů pro význam železniční dopravy a její růst. Železniční operátoři vyžadují vlaky lehčí hmotnosti, neboť to snižuje potřeby údržby a náklady na železniční infrastrukturu. Jelikož jsou dnes konstrukce železničních vozů nadále převážně kovové, výrobci hledají pro připojení vnitřních kompozitních panelů pevné, ale flexibilní spojovací systémy. 

Tyto požadavky splňujeme naší nabídkou strukturovaných lepících systémů, založených na epoxidu a metakrylátu, pro spojování odlišných materiálů, nebo vysoce flexibilní spojovací a těsnící technologie modifikovaného silylu. Všechny výrobky, které nabízíme pro železniční dopravu, jsou certifikovány a odpovídají stávající normě EN45545 – 2 coby výrobky zpomalující hoření a splňující požadavky na regulaci plamenů, kouře a toxicity. 

Řešení pro železniční dopravu

Máte na nás dotaz?

Náš skvělý tým je Vám k dispozici a ochotně Vás kontaktuje. Jednoduše uveďte Vaše kontaktní údaje a pošlete nám krátkou zprávu. Budeme Vás co nejdříve kontaktovat.

* Toto pole je nutno vyplnit